You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: langman

Langman Phôi thai học người 14e, 2019

Langman Phôi thai học người 14e, 2019

Vibrantly illustrated with full-color diagrams and clinical images, Langman’s Medical Embryology, Fourteenth Edition helps medical, nursing, and health professions students confidently develop a basic understanding of embryology and its clinical relevance. Concise chapter summaries, captivating clinical correlates boxes, c [...]
Langman Giáo trình Phôi thai học Y học 12e

Langman Giáo trình Phôi thai học Y học 12e

Langman Phôi thai học Y học bao quát mọi khía cạnh của phôi học người cho sinh viên y khoa, điều dưỡng và các chuyên gia y tế với sự nhấn mạnh đặc biệt về lâm sàng. Giáo trình này được coi là tham khảo hàng đầu thế giới trong việc phục vụ như một tài liệu giảng dạy và học tập cho sinh viên cũng như giảng viên, bởi sự liên [...]
2 / 2 Bài
error: