You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: Lâm sàng Nội Y6 – ĐH Y Dược TP.HCM

Lâm sàng Nội Y6 – ĐH Y Dược TP.HCM

Lâm sàng Nội Y6 – ĐH Y Dược TP.HCM

Đây là quyển sổ tay rất hay và cần thiết không chỉ cho sinh viên Y6 mà còn cho cả sinh viên Y3, Y4 đi thực tập lâm sàng, sổ tay trình bày tóm tắt lý thuyết, khai thác lâm sàng, những điều cần chú ý khi khám lâm sàng, đề nghị cận lâm sàng, điều trị, biện luận dựa trên lâm sàng, cận lâm sàng. Nội dung bao gồm 40 bài gồm c [...]
1 / 1 Bài
error: