You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: Lâm sàng bệnh nhiệt đới

Oxford Sổ tay Y học nhiệt đới 4e

Oxford Sổ tay Y học nhiệt đới 4e

Cung cấp các kiến thức cốt lõi về Y học nhiệt đới trong một định dạng nhỏ gọn, trình bày thân thiện, nội dung toàn diện và súc tích, các dấu hiệu và triệu chứng, các vấn đề thường gặp trong thực hành lâm sàng các bệnh nhiệt đới. + Một hướng dẫn cầm tay có thể cho vừa túi áo, tra cứu dễ dàng tại giường bệnh, cuốn sổ [...]
1 / 1 Bài
error: