You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: kỹ năng lâm sàng điều dưỡng

Điều Dưỡng Ngoại Tập 1 + Tập 2 – Bộ Y Tế

Điều Dưỡng Ngoại Tập 1 + Tập 2 – Bộ Y Tế

Y học là một lĩnh vực không ngừng biến đổi, trong đó ngoại khoa cũng không phải là một ngoại lệ. Trong gần hai thập niên vừa qua, thế giới đã chứng kiến sự biến đổi sâu sắc trong lĩnh vực chẩn đoán và điều trị bệnh tật. Sự biến đổi này đã kéo theo một loạt điều chỉnh về quan điểm điều trị và chăm sóc, trong đó có thay đổi [...]
1 / 1 Bài
error: