You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: kramer

Kramer, PET/CT, Cách tiếp cận theo hướng Bệnh lý

Kramer, PET/CT, Cách tiếp cận theo hướng Bệnh lý

Chụp cắt lớp vi tính phát xạ Positron PET/CT: Một phương pháp tiếp cận theo hướng bệnh lý cung cấp cho các bác sĩ X-quang và các chuyên gia Y học hạt nhân một sự hiểu biết thấu đáo về các ứng dụng lâm sàng của PET-CT, một phương thức hình ảnh tiên tiến mang tính đột phá cung cấp một sự kết hợp mạnh mẽ của hình ảnh giải ph [...]
1 / 1 Bài
error: