You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: Kinh nghiệm lâm sàng – Các lỗi thường gặp trong thực hành lâm sàng

[PDF] Các lỗi thường gặp trong thực hành lâm sàng

[PDF] Các lỗi thường gặp trong thực hành lâm sàng

Lời giới thiệu Đã là con người, không ai có thể không mắc sai lầm. Bạn cần học sai lầm từ mình cũng như từ sai lầm của người khác, đó là người khôn ngoan, người lặp lại những sai lầm thường bị coi là một kẻ ngốc. Các ngành khác, sinh viên có thể mắc sai lầm và rút kinh nghiệm. Nhưng sai lầm trong y học lại khác vì chúng [...]
1 / 1 Bài
error: