You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: khung

Cộng hưởng từ Ổ bụng, Khung chậu 3e, 2 tập

Cộng hưởng từ Ổ bụng, Khung chậu 3e, 2 tập

This landmark reference provides the most complete coverage of magnetic resonance imaging of the abdomen and pelvis, with particular emphasis on illustrating benign, malignant, and inflammatory lesions. Organized by anatomic region, the text presents brief descriptions of pathophysiology followed by detailed discus [...]
Giải phẫu học Hình ảnh Ngực – Bụng – Khung chậu 2/e

Giải phẫu học Hình ảnh Ngực – Bụng – Khung chậu 2/e

Được thiết kế để giúp bạn nhanh chóng học và ôn tập giải phẫu học bình thường và các biến thể, Giải phẫu học hình ảnh: Lồng ngực, Ổ bụng, Khung chậu cung cấp tham khảo chi tiết và trực quan về các cấu trúc giải phẫu với các slide hình ảnh cho từng mặt phẳng và vị trí lát cắt. Các hình ảnh với các mặt phẳng đứng ngang, [...]
2 / 2 Bài
error: