You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: khoang

Chẩn đoán hình ảnh Bệnh tim bẩm sinh – Bs Nguyễn Quý Khoáng

Chẩn đoán hình ảnh Bệnh tim bẩm sinh – Bs Nguyễn Quý Khoáng

Chẩn đoán hình ảnh Bệnh tim bẩm sinh là bài giảng trong Khóa học Siêu âm Tim mạch (Viện Tim) do Bs Nguyễn Quý Khoáng giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm các phần chính: Đại cương Phôi thai học và Sinh lý bệnh Cách đọc phim X quang bệnh tim bẩm sinh Sơ đồ biện luận trên lâm sàng và x quang về bệnh tim bẩm sinh X quang bệnh ti [...]
Fonseca Chấn thương Khoang miệng và Hàm mặt 4/e

Fonseca Chấn thương Khoang miệng và Hàm mặt 4/e

Mô tả chẩn đoán và quản lý chấn thương có liên quan đến vùng miệng và hàm mặt từng bước, sách bao quát việc quản lý tổng thể các chấn thương ngoại khoa đầu, cổ, hàm mặt, đánh giá một cách có hệ thống bệnh nhân chấn thương, và các cân nhắc đặc biệt có liên quan đến chăm sóc bệnh nhân. Phiên bản mới này bao gồm hơn 700 hìn [...]
2 / 2 Bài
error: