You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: kaplowitz

Kaplowitz, Bệnh Gan do thuốc 2e

Kaplowitz, Bệnh Gan do thuốc 2e

Với hơn 4.100 tài liệu tham khảo, bệnh gan do thuốc gây ra sẽ là một tài liệu tham khảo vô giá cho các chuyên gia tiêu hóa, chuyên gia gan mật, bác sĩ gia đình, nội khoa, Nhà bệnh lý học, dược sĩ, Nhà dược học, và các chất độc lâm sàng, và sinh viên đại học y khoa. Có nhiều cuốn sách và bài viết mang tên "bệnh gan do thu [...]
1 / 1 Bài
error: