You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: kaplan

Kaplan Bài giảng Luyện thi USMLE Step 1 2018: 7-Book Set

Kaplan Bài giảng Luyện thi USMLE Step 1 2018: 7-Book Set

Kaplan Medical's USMLE Step 1 Lecture Notes 2018: 7-Book Set offers in-depth review with a focus on high-yield topics in every discipline – a comprehensive approach that will help you deepen your understanding while focusing your efforts where they'll count the most.         U [...]
Kaplan 100 tình huống lâm sàng về Y Đức

Kaplan 100 tình huống lâm sàng về Y Đức

Cuốn sách bao quát phạm vi của đạo đức và điều khoản hợp pháp xung quanh các vấn đề chính có thể được hỏi trong phần Y đức của bước 2 và 3 kỳ thi USMLE và  các kỳ thi của Hội đồng Nội khoa Mỹ.  Các câu hỏi mẫu và các tình huống tương tự như sẽ được đưa ra trong kỳ thi về Y Đức. Các vấn đề về giai đoạn cuối đời Cái [...]
Kaplan Sadock Tâm thần học Giản yếu 11e

Kaplan Sadock Tâm thần học Giản yếu 11e

Tham khảo bán chạy hàng đầu trong lĩnh vực tâm thần học nay đã có bản cập nhật đi cùng DSM-5! Phiên bản thứ 11 mới và được cập nhật kỹ lưỡng của Kaplan và Sadock Tâm thần học Giản yếu: Khoa học hành vi/tâm thần học lâm sàng là một tổng quan hoàn chỉnh của toàn bộ lĩnh vực tâm thần học cho các bác sĩ, nội trú, sinh viên, [...]
Kaplan Tăng huyết áp Lâm sàng 11e

Kaplan Tăng huyết áp Lâm sàng 11e

Một hướng dẫn cập nhật và dựa trên chứng cớ về quản lý bệnh nhân tăng huyết áp. Kaplan Tăng huyết áp lâm sàng cung cấp các khuyến nghị cập nhật, thực tế và dựa trên chứng cớ cho việc phòng ngừa và điều trị tất cả các dạng thức tăng huyết áp. Tích hợp các phát hiện khoa học cơ bản mới nhất và dữ liệu thử nghiệm lâm sàng, [...]
4 / 4 Bài
error: