You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: joslin

Joslin Đái tháo đường Toàn tập 14e

Joslin Đái tháo đường Toàn tập 14e

Cuốn "kinh thánh" về đái tháo đường nay đã được sửa đổi và cập nhật toàn diện lên phiên bản 14, với sự đóng góp từ hơn 80 chuyên gia nổi tiếng từ Trung tâm Đái tháo đường Joslin và các viện nghiên cứu hàng đầu trên toàn thế giới.  Ấn bản này bao gồm một phần mới với 11 chương về tác động của hormone và sự điều tiết chuyể [...]
1 / 1 Bài
error: