You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: jones

Llewellyn-Jones Sản phụ khoa căn bản 10/e

Llewellyn-Jones Sản phụ khoa căn bản 10/e

Phiên bản thứ 10 của Llewellyn-Jones Sản phụ khoa căn bản tiếp tục nh iệm vụ hỗ trợ mục tiêu của WHO để hướng đến đảm bảo phụ nữ toàn cầu có một sức khỏe tốt, sinh đẻ an toàn và nuôi con khỏe mạnh. Tác giả của cuốn sách đã viết " Chúng tôi hy vọng ti ếp tục đáp ứng được nhu cầu của sinh viên y khoa, sinh viên điề [...]
Llewellyn-Jones Căn bản về Sản Phụ khoa 9e

Llewellyn-Jones Căn bản về Sản Phụ khoa 9e

Bao quát toàn diện các yếu tố cần thiết về mặt lâm sàng của cả Sản và Phụ Khoa trong một tập sách với giá cả phải chăng. Một nhóm các tác giả mới trình bày các tiến bộ mới nhất trong việc quản lý mang thai và điều trị bệnh phụ khoa trong một phong cách được viết tốt, dễ đọc. Các chương được trình bày súc tích để có thể rú [...]
2 / 2 Bài
error: