You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: jeffcoate

Jeffcoate Các Nguyên lý Phụ khoa 8e

Jeffcoate Các Nguyên lý Phụ khoa 8e

Phiên bản thứ 8 của Jeffcoate Các nguyên lý Phụ khoa giới thiệu cho các học viên những tiến bộ gần đây nhất trong lĩnh vực này. Bắt đầu bằng tổng quan của lâm sàng phụ khoa, các phần tiếp theo bao quát việc chẩn đoán những rối loạn cả thường gặp cũng như ít gặp ở các phần khác nhau của hệ thống sinh sản ở nữ giới. Dinh dư [...]
1 / 1 Bài
error: