You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: jakobiec

Albert Và JakoBiec, Nguyên tắc Và Thực hành Nhãn khoa 3e, Toàn tập

Albert Và JakoBiec, Nguyên tắc Và Thực hành Nhãn khoa 3e, Toàn tập

Bên trong phiên bản thứ 3 của kiệt tác quý giá này, hàng trăm chuyên gia Nhãn khoa uy tín nhất từ khắp nơi trên thế giới cung cấp câu trả lời tốt nhất hiện nay cho tất cả các câu hỏi phát sinh trong thực tế lâm sàng của bạn. Họ cung cấp hướng dẫn có chiều sâu về phương pháp chẩn đoán, kỹ thuật phẫu thuật và lựa chọn điều [...]
1 / 1 Bài
error: