You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: irwin

Irwin và Rippe Cẩm nang Hồi sức Nội khoa 6e

Irwin và Rippe Cẩm nang Hồi sức Nội khoa 6e

Irwin và Rippe Hướng dẫn Chăm sóc tích cực Nội khoa đã trở thành một tham khảo vô giá dành cho sinh viên Y khoa, bác sĩ nội trú, bác sĩ hồi sức cấp cứu, nghiên cứu sinh, cử nhân điều dưỡng cũng như tất cả các bác sĩ chuyên khoa hô hấp, nội khoa làm việc trong môi trường chăm sóc tích cực. Với bố cục thân thiện, định dạng [...]
Irwin và Rippe Giáo trình Hồi sức 7e

Irwin và Rippe Giáo trình Hồi sức 7e

Irwin và Rippe là một cuốn giáo trình toàn diện về cả khía cạnh lý thuyết và thực tiễn về hồi sức nội khoa và ngoại khoa. Phiên bản thứ bảy được trình bày dưới dạng một tập duy nhất và giữ lại cấu trúc tổ chức được thiết lập trong ấn bản thứ năm - một cuộc đại tu lớn từ hai phiên bản trước. Văn bản được tổ chức theo cách [...]
2 / 2 Bài
error: