You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: hozack

Hozack Điều trị Phẫu thuật Viêm khớp Háng

Hozack Điều trị Phẫu thuật Viêm khớp Háng

Điều trị phẫu thuật viêm khớp hông : Tái tạo hình, thay thế và sửa lại, được biên soạn bởi bác sĩ William J. Hozack một tham khảo cập nhật nhấn mạnh những vấn đề và thách thức bạn phải đối mặt trong phân khoa đang phát triển nhanh chóng của thực hành Chấn thương chỉnh hình này.Sách trình bày các chiến lược quản lý ch [...]
1 / 1 Bài
error: