You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: hochberg

Được sự cập nhật toàn diện, phiên bản thứ 7 của Cơ Xương Khớp tiếp tục là tham khảo đầu ngành trong lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng này, giúp bạn luôn nắm bắt được những tiến bộ gần đây trong thuốc điều trị, các liệu pháp, thử nghiệm lâm sàng và nhiều lĩnh vực khác. Tiến sĩ Mark Hochberg cùng đội ngũ cộng sự, các chuy [...]
Giữ cho bạn luôn song hành cũng những phát triển nhanh chóng của chuyên nghành cơ xương khớp với hướng dẫn rõ ràng, đáng tin cậy từ Hochberg, một trong những nguồn đáng tin cậy và có uy tín nhất trong lĩnh vực này. Được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu của các bác sĩ lâm sàng thực hành, cuốn sách tham khảo này cung cấp b [...]
2 / 2 Bài
error: