You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: henein

Henein, Siêu âm Tim Lâm sàng 2e

Henein, Siêu âm Tim Lâm sàng 2e

Siêu âm tim là hòn đá tảng của việc thực hành lâm sàng tim mạch hiện đại. Nó được sử dụng trong các phòng khám ngoại trú, buồng bệnh để đánh giá tiến triển của bệnh nhân cũng như trong các cath labs và phòng can thiệp tim mạch đẻ hướng dẫn các quy trình can thiệp, cấy ghép thiết bị và các phẫu thuật phức tạp. Nhưng chỉ có [...]
1 / 1 Bài
error: