You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: hellman

DeVita, Hellman, Rosenberg: Nguyên lý và thực hành ung thư 11e [2018]

DeVita, Hellman, Rosenberg: Nguyên lý và thực hành ung thư 11e [2018]

DeVita, Hellman và Rosenberg: Nguyên lý và Thực hành Ung thư phiên bản thứ 11 đã trở thành tham khảo hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này. Hơn 400 chuyên gia có uy tín lớn được tôn trọng đã cung cấp các chiến lược hiệu quả nhất hiện nay trong quản lý tất cả các loại ung thư theo giai đoạn lâm sàng, thảo luận vai trò của tấ [...]
DeVita, Hellman&Rosenberg Nguyên lý và Thực hành Ung thư 10e

DeVita, Hellman&Rosenberg Nguyên lý và Thực hành Ung thư 10e

DeVita Hellman and Rosenberg’s Cancer Principles & Practice of Oncology – 10th edition has garnered universal acclaim as the world’s definitive, standard-setting oncology reference. More than 400 respected luminaries explore today’s most effective strategies for managing every type of cancer by stage of presentation – [...]
2 / 2 Bài
error: