You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: havard

Được thiết kế để có thể dễ dàng chuyển tải và tham khảo nhanh, Sổ tay Gây mê, cung cấp thông tin cần thiết cho các bác sĩ nội trú, các chuyên gia gây mê, CRNA và sinh viên Y khoa cần ở buồng bệnh và trong phòng phẫu thuật. Được biên soạn bởi khoa Gây mê của trường Y khoa Havardm cuốn sổ tay tham khảo này là công cụ lý tưở [...]
1 / 1 Bài
error: