You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: harrison

1 2 10 / 17 Bài
Introducing the Landmark Twentieth Edition of the Global Icon of Internal Medicine The definitive guide to internal medicine is more essential than ever with the latest in disease mechanisms, updated clinical trial results and recommended guidelines, state-of-the art radiographic images, therapeutic approaches and specifi [...]
Infectious Diseases – as only Harrison’s can cover them!Featuring a superb compilation of chapters related to infectious diseases derived from Harrison’s Principles of Internal Medicine, Nineteenth Edition (including content from the acclaimed Harrison’s DVD, now available here in print), this concise, full-color clini [...]
Với một bộ sưu tập tuyệt vời của các chương liên quan đến huyết học và ung thư bắt nguồn từ Nguyên tắc nội khoa của Harrison, phiên bản thứ chín (bao gồm nội dung từ đĩa DVD nổi tiếng của Harrison, hiện có sẵn ở đây), người bạn đồng hành lâm sàng đầy màu sắc này cung cấp kiến ​​thức mới nhất trong lĩnh vực được hỗ trợ bởi [...]
Nguyên Lý Y Học Nội Khoa Harrison – Harrison’s Principles of Internal Medicine là một bộ sách nổi tiếng của Mỹ trong lĩnh vực y khoa, do tác giả Harrison, một bác sĩ người Mỹ khởi xướng với sự cộng tác của những chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực về y học.Đây là bộ sách trình bày về các nguyên lý y học nội kho [...]
Nguyên Lý Y Học Nội Khoa Harrison – Harrison’s Principles of Internal Medicine là một bộ sách nổi tiếng của Mỹ trong lĩnh vực y khoa, do tác giả Harrison, một bác sĩ người Mỹ khởi xướng với sự cộng tác của những chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực về y học.Đây là bộ sách trình bày về các nguyên lý y học nội khoa [...]
Một bộ sưu tập tuyệt vời các chương liên quan đến Lâm sàng Cơ Xương khớp xuất hiện trong Nguyên lý Nội khoa của Harrison bản 18 , cuốn sách ngắn gọn và đầy màu sắc này sẽ là người đồng hành lâm sàng cung cấp các kiến thức mới nhất trong lĩnh vực được hỗ trợ bởi sự chặt chẽ về mặt khoa học và thẩm quyền đã được xác định củ [...]
Là một trong số các cuốn sách nằm trong loạt sách cẩm nang lâm sàng của Harrison, cuốn sách Harrison lâm sàng bệnh thận và các rối loạn toan kiềm mang đến cho bạn mọi khía cạnh cần thiết từ sinh lý bệnh, chẩn đoán và quản lý hầu hết các rối loạn về thận và các cân bằng toan kiềm trong cơ thể, giúp bạn tiếp cận nhữn [...]
Với một bộ sưu tập tuyệt vời của các chương liên quan đến bệnh khớp có nguồn gốc từ Nguyên lý Y học Nội khoa của Harrison, Ấn bản lần thứ 19 (bao gồm nội dung từ đĩa Harrison's, nay đã được in ở đây), bạn đồng hành lâm sàng đầy màu sắc và ngắn gọn cung cấp kiến ​​thức mới nhất trong lĩnh vực này. Được hỗ trợ bởi thẩm quyề [...]
Với một bộ sưu tập tuyệt vời của các chương liên quan đến tiêu hóa gan mật xuất hiện trong Nguyên tắc Nội khoa của Harrison , bản 18 , cuốn sách ngắn gọn và đầy màu sắc này sẽ là người đồng hành lâm sàng cung cấp các kiến thức mới nhất trong lĩnh vực được hỗ trợ bởi sự chặt chẽ về mặt khoa học và thẩm quyền đã được xác đị [...]
Với một bộ sưu tập tuyệt vời của các chương liên quan đến Thần kinh học lâm sàng xuất hiện trong Nguyên tắc Nội khoa của Harrison bản 18 , cuốn sách ngắn gọn và đầy màu sắc này sẽ là người đồng hành lâm sàng cung cấp các kiến thức mới nhất trong lĩnh vực được hỗ trợ bởi sự chặt chẽ về mặt khoa học và thẩm quyền đã được xá [...]
1 2 10 / 17 Bài
error: