You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: hammer

Hammer Thăm dò chức năng Phổi Nhi khoa

Hammer Thăm dò chức năng Phổi Nhi khoa

Cuốn sách này đại diện cho một đánh giá toàn diện về những phát triển gần đây nhất trong thử nghiệm chức năng phổi ở trẻ em và các ứng dụng lâm sàng của chúng trong các rối loạn đường hô hấp thường gặp ở trẻ em. Phần đầu tiên đánh giá các tests chức năng phổi được sử dụng hiện nay ở trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi, là nhữ [...]
1 / 1 Bài
error: