You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: gs Phạm Nguyễn Vinh

Bệnh tim mạch ngày càng gia tăng tại các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Các loại bệnh tim ngày càng gần nhau giữa các nước phát triển và các nước đang phát trién. bệnh động mạch vành, bệnh tăng huyết áp đã gia tăng mạnh mẽ trong khi các bệnh van tim hậu tháp ngày càng giảm. Những tiễn bộ thu nhận được từ dịch [...]
1 / 1 Bài
error: