You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: goldbloom

Goldbloom Các kỹ năng lâm sàng Nhi khoa, 4e

Goldbloom Các kỹ năng lâm sàng Nhi khoa, 4e

Các kỹ năng lâm sàng Nhi khoa, 4e, được biên soạn bởi tác giả nổi tiếng Richard B. Goldbloom, là tham khảo lý tưởng cho bạn để nắm vững các kỹ năng lâm sàng nhi khoa cơ bản nhưng thường phức tạp và thử thách. Được biên soạn theo phong cách rõ ràng, ngắn gọn, cuốn sách này giải thích các sắc thái của phỏng vấn và khai thác [...]
1 / 1 Bài
error: