You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: giáo trình sổ tay thầy thuốc thực hành

Sổ Tay Thầy Thuốc Thực Hành trọn bộ 2 tập

Sổ Tay Thầy Thuốc Thực Hành trọn bộ 2 tập

Trọn Bộ 2 Tập​Người thầy thuốc thực hành, nhất là các thầy thuốc công tác độc lập ở các tuyến và các thầy thuốc mở phòng khám bệnh cần có tài liệu  tra cứu tham khảo trong khám bệnh, chẩn đoán và điều trị. Bộ sách Sổ tay thầy thuốc thực hành đáp ứng được yêu cầu đó. Cuốn sách tái bản lần thứ sáu đã bổ sung và chỉnh lý bao [...]
1 / 1 Bài
error: