You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: gamma

Phẫu thuật thần kinh bằng công nghệ Dao Gamma

Phẫu thuật thần kinh bằng công nghệ Dao Gamma

Ngày nay, hơn 500.000 bệnh nhân được điều trị trên toàn thế giới trong 250 trung tâm Gamma Knife tại 37 quốc gia, mỗi một trong những quốc gia này điều trị khoảng 150 đến 700 bệnh nhân mỗi năm.  Cuốn sách này là hướng dẫn và giáo trình tham khảo cho những người tham gia trong thực hành Gamma Knife bao gồm các nền tảng lý [...]
1 / 1 Bài
error: