You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: fuhrman

Fuhrman và Zimmerman, Hồi sức Nhi khoa 4/e

Fuhrman và Zimmerman, Hồi sức Nhi khoa 4/e

Cung cấp kiến thức mới nhất để chăm sóc hồi sức nhi khoa, phiên bản thứ 4 của cuốn giáo trình này là tham khảo cập nhật, toàn diện, sử dụng cách tiếp cận dựa trên hệ thống cơ quan để giúp các bác sĩ lâm sàng quản lý hầu hết các bệnh lý hồi sức ở trẻ em. Phiên bản mới đã được cập nhật các chủ đề nổi bật như tổn thương [...]
1 / 1 Bài
error: