You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: fordtran

Sleisenger và Fordtran Bệnh tiêu hóa – Gan mật toàn tập, 10e

Sleisenger và Fordtran Bệnh tiêu hóa – Gan mật toàn tập, 10e

Now in its 10th edition, Sleisenger and Fordtran’s Gastrointestinal and Liver Disease remains your indispensable source for definitive, state-of-the-art answers on every aspect of gastroenterology and hepatology. Overcome your most complex clinical challenges and make optimal use of the newest techniques, technologies, and [...]
Sleisenger và Fordtran Bệnh học Tiêu hóa Gan mật toàn tập 9e

Sleisenger và Fordtran Bệnh học Tiêu hóa Gan mật toàn tập 9e

Sử dụng tối ưu các kỹ thuật, công nghệ và chiến lược điều trị mới nhất với Sleisenger và Fordtran - Bệnh học tiêu hóa gan mật ấn bản thứ 9. Một nguồn tham khảo không thể thay thế trong lĩnh vực rộng lớn này. Được biên tập bởi các tác giả Mark Feldman, Lawrence S. Friedman và Lawrence J. Brandt, ấn bản thứ 9 của cuốn sách [...]
Sleisenger&Fordtran Bệnh Tiêu hóa và Gan mật toàn tập 10e

Sleisenger&Fordtran Bệnh Tiêu hóa và Gan mật toàn tập 10e

Trong phiên bản thứ 10, Sleisenger và Fordtran Bệnh đường tiêu hóa và gan vẫn là nguồn tham khảo không thể thiếu của bạn với câu trả lời về mọi khía cạnh của nội tiêu hóa và gan mật.  Vượt qua thách thức lâm sàng phức tạp nhất của bạn và sử dụng tối ưu các kỹ thuật, công nghệ và phương pháp điều trị mới nhất với sự hướn [...]
3 / 3 Bài
error: