You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: feigenbaum

Feigenbaum Siêu âm tim 7/e

Feigenbaum Siêu âm tim 7/e

Trong lần tái bản thứ 7 của Feigenbaum Siêu âm tim, các tác giả đã cập nhật những kiến thức mới nhất liên quan đến lĩnh vực này, phản ánh những tiến bộ công nghệ và ứng dụng lâm sàng của siêu âm tim. Những điểm nhấn nổi bật của cuốn sách bao gồm hơn 1600 hình ảnh minh họa đầy màu sắc, thảo luận chi tiết về sử dụng [...]
1 / 1 Bài
error: