You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: emilio

Cuốn sách này cung cấp một phân tích độc đáo và toàn diện về giải phẫu bình thường và bệnh lý của thận và đường tiết niệu trên từ quan điểm của chẩn đoán hình ảnh hiện đại. Phần đầu tiên là dành riêng cho giải phẫu x-quang bình thường của thận và các biến thể giải phẫu bình thường. Phần thứ hai trình bày chi tiết tất cả c [...]
1 / 1 Bài
error: