You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: dutta

DC Dutta Giáo trình Sản khoa 8e

DC Dutta Giáo trình Sản khoa 8e

DC Dutta Giáo trình Sản khoa phiên bản thứ 8 là cuốn sách tham khảo toàn diện với rất nhiều hình ảnh minh họa. Với 42 chương mới, tích hợp các tài liệu mới và những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực sản khoa. Các chủ đề mới bao gồm tư vấn di truyền trước sinh, sàng lọc và chẩn đoán, những tiến bộ về công nghệ trong siêu âm [...]
1 / 1 Bài
error: