You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: duoc ly cu nhan dieu duong

Dược Lý Học dùng cho Cử nhân điều dưỡng – Bộ Y Tế

Dược Lý Học dùng cho Cử nhân điều dưỡng – Bộ Y Tế

Dược lý học là môn học cho sinh viên năm thứ 3 của các trường Đại học Y sau khi đã học các môn Y học cơ sở như Giải phẫu, Sinh lý, Sinh hoá, Vi sinh, Triệu chứng học. Đối với sinh viên khoa Điều dưỡng, sau khi tốt nghiệp do không trực tiếp tham gia điều trị, không kê đơn thuốc cho nên mục tiêu của Dược lý học là cun [...]
1 / 1 Bài
error: