You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: duoc lam sang

Tổng quan hấp dẫn nhất bằng văn bản, có liên quan đến thực hành gây mê lâm sàng.Được ca ngợi là cuốn sách tham khảo tốt nhất về chủ đề này, Gây mê lâm sàng của Morgan & Mikhail vẫn đúng với mục tiêu đã nêu của nó: cung cấp một bản trình bày ngắn gọn, nhất quán về các nguyên tắc cơ bản cần thiết cho thực hành gây mê [...]
“Dược lâm sàng: Những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị” là cuốn sách được biên soạn với sự hợp tác của Việt nam và Hà lan trong khuôn khổ dự án Nuffic. Kết cấu toàn bộ cuốn sách và tên các chương do các chuyên gia Hà lan đề xuất. Các chương được viết đồng thời bởi tác giả của 2 phía: Hà lan và Việt Nam, tro [...]
2 / 2 Bài
error: