You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: dunning

Trisha Dunning, Hướng dẫn Chăm sóc BN Tiểu đường 3e

Trisha Dunning, Hướng dẫn Chăm sóc BN Tiểu đường 3e

Chăm sóc bệnh nhân tiểu đường là một hướng dẫn cần thiết cho việc chăm sóc và quản lý những người bị đái tháo đường, với sự nhấn mạnh đặc biệt về các môi trường chăm sóc cấp tính. Nó được viết bởi một chuyên gia y tá có kinh nghiệm lâm sàng với kiến thức rộng về chăm sóc bệnh tiểu đường dựa trên bằng chứng. Cuốn sách này [...]
1 / 1 Bài
error: