You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: donald

Donald Giáo trình Siêu âm Sản Phụ khoa 2e

Donald Giáo trình Siêu âm Sản Phụ khoa 2e

Siêu âm là "xương sống" của thực hành sản phụ khoa hiện đại. Những tiến bộ gần đây và các đột phá công nghệ trong siêu âm chẩn đoán, bao gồm siêu âm Doppler màu, công nghệ hình ảnh 3 chiều hay 4 chiều đã đưa siêu âm vượt xa sự mong đợi và tưởng tượng của Sir Ian Donald, cha đẻ của nghành siêu âm chẩn đoán. Ứng dụng của si [...]
1 / 1 Bài
error: