You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: dieu tri ung thu

Cuốn sách này trình bày những thông tin cập nhật và sáng tạo nhất về việc nhắm mục tiêu và điều trị một loạt bệnh ung thư ở trẻ em bằng phương pháp xạ trị. Được viết bởi các chuyên gia toàn cầu về ung thư nhi khoa, nó ghi lại chi tiết các chế độ điều trị phù hợp với từng bệnh, nêu bật những tiến bộ gần đây hứa hẹn sẽ cải t [...]
DESCRIPTION Developed by the American Cancer Society this new textbook designed for a wide range of learners and practitioners comprehensively addresses all aspects of clinical management for cancer taking a balanced, authoritative and, -where possible- evidence-based stance and may be used in conjunction with the book, T [...]
2 / 2 Bài
error: