You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: devita

DeVita, Hellman, Rosenberg: Nguyên lý và thực hành ung thư 11e [2018]

DeVita, Hellman, Rosenberg: Nguyên lý và thực hành ung thư 11e [2018]

DeVita, Hellman và Rosenberg: Nguyên lý và Thực hành Ung thư phiên bản thứ 11 đã trở thành tham khảo hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này. Hơn 400 chuyên gia có uy tín lớn được tôn trọng đã cung cấp các chiến lược hiệu quả nhất hiện nay trong quản lý tất cả các loại ung thư theo giai đoạn lâm sàng, thảo luận vai trò của tấ [...]
DeVita, Hellman&Rosenberg Nguyên lý và Thực hành Ung thư 10e

DeVita, Hellman&Rosenberg Nguyên lý và Thực hành Ung thư 10e

DeVita Hellman and Rosenberg’s Cancer Principles & Practice of Oncology – 10th edition has garnered universal acclaim as the world’s definitive, standard-setting oncology reference. More than 400 respected luminaries explore today’s most effective strategies for managing every type of cancer by stage of presentation – [...]
Devita Rosenberg Nguyên lý và Thực hành Ung thư 9e

Devita Rosenberg Nguyên lý và Thực hành Ung thư 9e

Devita, Hellman và Rosenberg, Ung thư : Các nguyên lý và thực hành Ung thư học đã được công nhận bởi cộng đồng Y khoa toàn cầu như một tham khảo chuẩn mực trong lĩnh vực này. Mục tiêu ban đầu của cuốn sách là giới thiệu và cập nhật việc thực hành của các bác sĩ và chuyên gia lâm sàng ung thư cũng như các tiến bộ mới nhất [...]
DeVita Nguyên lý và Thực hành Ung thư 10e

DeVita Nguyên lý và Thực hành Ung thư 10e

DeVita, Hellman và Rosenberg: Nguyên lý và Thực hành Ung thư phiên bản thứ 10 đã trở thành tham khảo hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này. Hơn 400 chuyên gia có uy tín lớn được tôn trọng đã cung cấp các chiến lược hiệu quả nhất hiện nay trong quản lý tất cả các loại ung thư theo giai đoạn lâm sàng, thảo luận vai trò của t [...]
4 / 4 Bài
error: