You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: dawson

Cuốn sách tham khảo nhanh này sẽ giúp bạn ôn lại một cách nhanh chóng trước khi thực hiện một cuộc mổ hoặc chuẩn bị cho kỳ thi hội đồng lâm sàng. Được mở rộng với 134 chương và được tăng cường với các hình ảnh mới cũng như các tác giả mới, Scott-Conner & Dawson Giải phẫu và Kỹ thuật mổ căn bản 4e sẽ là tham khảo lý tư [...]
1 / 1 Bài
error: