You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: david

Atlas Thần kinh học lâm sàng, được biên soạn bởi các bác sĩ David Perkin, Douglas C. Miller, Russell Lane, Maneesh C. Patel, and Fred H. Hochberg, cung cấp một bộ sưu tập hình ảnh định hướng lâm sàng mạnh mẽ nhất trong số tất cả các tham khảo có sẵn trong chuyên khoa của bạn - để giúp bạn chẩn đoán chính xác bất cứ điều k [...]
Atlas gây tê vùng 4e, được biên soạn bởi tiến sĩ David L. Brown, đã được coi là tài liệu tham khảo hàng đầu có uy tín trong nhiều năm, giúp các bác sĩ lâm sàng làm chủ vô số các kỹ thuật phong bế dây thần kinh trong tất cả các khu vực của cơ thể. Ấn bản mới này được cập nhật một cách tỉ mỉ mang đến cho bạn những kiến th [...]
2 / 2 Bài
error: