You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: Đại học Y Hà Nội

Phiên bản thứ ba mươi mốt của Harper Hóa sinh minh họa tiếp tục nhấn mạnh mối liên hệ giữa hóa sinh và sự hiểu biết về tình trạng bệnh, bệnh lý và thực hành y học. Với một phong cách trình bày đầy màu sắc và nhiều ví dụ liên quan đến y tế, Harper trình bày một đánh giá rõ ràng, súc tích về các nguyên tắc cơ bản của hóa sin [...]
Đây là giáo trình giảng dạy chính thức dành cho sinh viên Y6 của trường Đại học Y Hà Nội. Sách được biên soạn bởi các thầy cô giáo giàu kinh nghiệm của các bộ môn Nội – Đại học Y Hà Nội. Sách còn là tài liệu tham khảo có giá trị dành cho sinh viên các trường khác.Điều trị học nội khoa Tập 1 gồm có 5 phần:P1. Đ [...]
Thực hiện chủ trương không ngừng nâng cao trình độ và cập nhật các kiến thức khoa học nói chung của ngành y tế toàn cầu cũng như khu vực đối với sự phát triển và lớn mạnh của ngành y tế Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân – Một nhiệm vụ hết sức khó khăn và nặng nề đối với công tác đào tạo và h [...]
Bài giảng Giải phẫu học – Giải phẫu học là một trong những môn học cơ bản phục vụ cho Y học lâm sàng, cùng với sinh lý trở thành hai môn căn bản nhất đối với sinh viên năm nhất và năm hai.Hiện nay sinh viên Y năm đầu đang học một chương trình giải phẫu 75 tiết ở hệ 6 năm hay 30 tiết ở hệ 4 năm với các cuốn sách [...]
4 / 4 Bài
error: