You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh thì cuốn sách “Những xét nghiệm Hóa sinh hiện đại sử dụng trong lâm sàng”

Y học ngày càng tiến bộ và xét nghiệm Hóa sinh cũng đổi mới không ngùng, có nhiều dấu ấn sinh học mới được phát hiện và úng dụng rộng rãi trong lâm sàng, một số xét nghiệm giúp chẩn đoán sớm bệnh lý và theo dõi tiến triển của quá trình điều trị.Một trong những vấn đề nan giải của các bác sĩ lâm sàng là chẩn đoán sớ [...]
1 / 1 Bài
error: