You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: Đại học Y Dược Hồ Chí Minh

Giới thiệu Cuốn sách ” Hóa sinh lâm sàng ” này được biên soạn bởi các thầy cô trong Bộ môn Hóa Sinh Trường Đại học Y Dược Hồ Chí Minh, chủ biên là thầy Đỗ Đình Hồ. Cuốn sách được xuất bản năm 2010, là một tài liệu tham khảo hữu ích với sinh viên y khoa và các cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về hóa sinh lâm sàng.Từ lâu [...]
1 / 1 Bài
error: