You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: curtin

Chẩn đoán hình ảnh đầu và cổ, được biên soạn bởi tiến sĩ. Peter M. Som và Hugh D. Curtin, cung cấp hướng dẫn toàn thư và có thẩm quyền mà bạn đã mong đợi từ cuốn sách này - hướng dẫn chuyên nghiệp mà bạn cần để chẩn đoán các rối loạn đầy thách thức bằng cách sử dụng các kỹ thuật thăm dò chẩn đoán chính xác nhất hiện nay.  [...]
1 / 1 Bài
error: