You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: CT tim mạch

Tài liệu Hội nghị Điện quang và YHHN toàn quốc năm 2018

Tài liệu Hội nghị Điện quang và YHHN toàn quốc năm 2018

Hội nghị Điện quang và Y học hạt nhân toàn quốc lần thứ 20 do Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam tổ chức. Hội nghị có nhiều bài giảng cập nhật những kiến thức về chẩn đoán hình ảnh và y học hạt nhân của các giáo sư, bác sỹ, kỹ thuật viên từ Pháp, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Philippin… Bên cạnh đó cò [...]
MRI và CT Hệ thống tim mạch, 3e

MRI và CT Hệ thống tim mạch, 3e

MRI và CT Hệ thống tim mạch, cộng hưởng từ tim mạch máu, sách y học [...]
2 / 2 Bài
error: