You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: clinic

Phẫu thuật tiết niệu tại Cleveland Clinic

Phẫu thuật tiết niệu tại Cleveland Clinic

More than fifty full-time urological clinicians and surgeons from the internationally acclaimed Cleveland Clinic Glickman Urological Institute describe the most common as well as the most innovative urological procedures from the standpoint of the state-of-the-art, as it is practiced at one of the world's top institutions. [...]
Mayo Clinic Cẩm nang Điện sinh lý tim

Mayo Clinic Cẩm nang Điện sinh lý tim

Mayo Clinic Electrophysiology Manual is the first comprehensive guide to the electrical activity of biological cells and tissues and the techniques of electrophysiology. Through a case-based discussion of patients with arrhythmias, the book illustrates the various contemporary techniques for diagnosis, imaging, and physiol [...]
Những Bài học Quản lý từ Mayo Clinic

Những Bài học Quản lý từ Mayo Clinic

Những bài học quản lý từ Mayo Clinic lần đầu tiên cho thấy tổ chức dịch vụ phức tạp này đã nuôi dưỡng một nền văn hóa vượt quá mong đợi của khách hàng và nhận được lòng trung thành sâu sắc từ cả khách hàng và nhân viên của mình như thế nào.  Trưởng bộ phận Dịch vụ kinh doanh Leonard Berry và giám đốc tiếp thị của Mayo Cl [...]
3 / 3 Bài
error: