You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: clayman

Cohen Clayman. Atlas Phẫu thuật Đầu Cổ

Cohen Clayman. Atlas Phẫu thuật Đầu Cổ

Atlas phẫu thuật đầu và cổ được biên soạn bởi các bác sĩ James I. Cohen và Gary L. Clayman, cung cấp một hướng dẫn trực quan và toàn diện giúp bạn làm chủ các quy trình quan trọng nhất và tiên tiến nhất trong phẫu thuật đầu và cổ.  Với các hình vẽ đen trắng rõ ràng và đồng nhất, văn bản chi tiết đưa bạn đi qua từng bước [...]
1 / 1 Bài
error: