You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: clark

'Baby Kumar & Clark', best-selling portable revision reference, is now in its sixth edition.Key Features Normal values Medical emergencies Useful websites Abbreviations Dictionary of termsNew to this Edition New author team: Nicola Zammitt and Alastair O'Brien Now comes with a free e-book on StudentConsu [...]
Hướng dẫn bỏ túi này được trích xuất từ ấn bản thứ 12 của cuốn sách Clark - Định vị trong chụp X-Quang, cung cấp lời khuyên rõ ràng và thực tiễn để giúp các kỹ thuật viên X-quang trong công việc hàng ngày của họ. Các tác giả cho rằng việc xác định vị trí, tư thế chụp là rất quan trọng đối với các kỹ thuật viên X-quang và [...]
Các độc giả trung thành của cuốn sách tham khảo hàng đầu thế giới về Nội khoa Kumar và Clark Lâm sàng Nội khoa đã mong muốn có được một cuốn sổ tay với các thông tin căn bản và thiết yếu về quản lý và trị liệu Nội khoa để bổ sung cho giáo trình. Và đây là cuốn sổ tay tập trung chỉ vào khía cạnh trị liệu của các quy trình [...]
Nội khoa Lâm sàng của Kumar & Clark ấn bản thứ 9 được xây dựng dựa trên công thức tuyệt vời đã giúp nó giành giải nhất trong danh mục giải thưởng sách Y học Anh Quốc BMA.Cuốn sách này là một tham khảo toàn diện, thân thiện với sinh viên và bao quát một mức độ rộng lớn của kiến ​​thức. Nó vẫn luôn là tham khảo 'phải- [...]
4 / 4 Bài
error: