You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: chuyen

(Ứng dụng Android)Tham khảo Thuốc dành cho Chuyên gia y tế v9.0.274

(Ứng dụng Android)Tham khảo Thuốc dành cho Chuyên gia y tế v9.0.274

From Abilify to Zyrtec and nearly every drug in between Mosby's Drug Reference for Health Professions 3rd Edition is the must-have item for every current or aspiring health professional in the field today. Filled with the details you need to know about your clients' or patients' medications this edition features concise re [...]
Hình ảnh học Ung thư – Tiếp cận liên chuyên khoa

Hình ảnh học Ung thư – Tiếp cận liên chuyên khoa

Here’s the multidisciplinary guidance you need for optimal imaging of malignancies. Radiologists, surgeons, medical oncologists, and radiation oncologists offer state-of-the-art guidelines for diagnosis, staging, and surveillance, equipping all members of the cancer team to make the best possible use of today’s noninvasive [...]
Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Khoa

Tiếng Anh Chuyên Ngành Y Khoa

Tiếng Anh chuyên ngành Y khoa – Bộ Y tế đã tổ chức và biên soạn tài liệu dạy – học cho các môn cơ bản, chuyên môn chuyên ngành theo chương trình đổi mới nhằm từng bước xây dựng bộ tài liệu dạy và học chuẩn về chất lượng, chuyên môn đảm bảo đào tạo nguồn nhân lực cho ngành y tế, sách “Tiếng Anh chuyên ngành” được biên s [...]
Brian Freeman, Hướng dẫn chọn Chuyên ngành Y khoa 3e

Brian Freeman, Hướng dẫn chọn Chuyên ngành Y khoa 3e

Cuốn sách mà tất cả các sinh viên y khoa phải đọc trước khi chọn chuyên ngành của họ. Hướng dẫn chọn chuyên ngành Y khoa cung cấp cho sinh viên các thông tin cơ bản cần thiết để lựa chọn chuyên nghành đúng cho họ. Cuốn sách bao gồm thông tin chứng thực từ những người trong nghành, dữ liệu việc làm và tiền lương, thống kê [...]
Trường hợp Lâm sàng Chuyên khoa Nội, Ngoại Căn bản

Trường hợp Lâm sàng Chuyên khoa Nội, Ngoại Căn bản

Các trường hợp lâm sàng Căn bản trong Các chuyên khoa Sâu Nội, Ngoại khoa hướng dẫn bạn suy nghĩ về bệnh nhân như một toàn thể, chứ không phải như là một chuỗi các triệu chứng không được kết nối. Với cách tiếp cận thực tế liên quan đến lý thuyết cơ bản, series kiến thức tích hợp của bạn với thực tế quản lý vấn đề lâm sàng [...]
Kỹ năng Microsoft Excel 2010 cho Các chuyên gia Y tế

Kỹ năng Microsoft Excel 2010 cho Các chuyên gia Y tế

Được thiết kế cho sinh viên trong văn phòng quản trị y tế và các chương trình y tế liên quan, MICROSOFT EXCEL 2010 dành cho chuyên gia y tế  giới thiệu kỹ năng Microsoft Excel 2010 cần thiết. Cuốn sách này bao gồm các ví dụ thế giới thực và các dự án trong một nghiên cứu trường hợp liên quan đến ngành công nghiệp y tế, cu [...]
Cambridge Sử dụng Tiếng Anh Chuyên nghành Y khoa

Cambridge Sử dụng Tiếng Anh Chuyên nghành Y khoa

Tiếng Anh sử dụng trong ngành Y có chứa 60 đơn vị bài học bao gồm một loạt các từ vựng về y tế. Các chủ đề bao gồm các bệnh và triệu chứng, các phương pháp cận lâm sàng, điều trị, kiểm tra và phòng chống.    Cuốn sách cũng giới thiệu từ vựng y tế nói chung liên quan đến các bộ phận và chức năng của cơ thể, lâm sàng và c [...]
Thuật ngữ Y khoa dành cho Chuyên gia Y tế 7/e

Thuật ngữ Y khoa dành cho Chuyên gia Y tế 7/e

Sử dụng một cách kết hợp các nguyên lý học tập và các bài tập thực hành để giúp việc giảng dạy thuật ngữ y khoa trở nên dễ dàng hơn. Nay trong phiên bản thứ 7, Thuật ngữ Y khoa dành cho Chuyên gia y tế đã đơn giản hóa tiến trình ghi nhớ các thuật ngữ phức tạp bằng cách tập trung vào các phần quan trọng của từ, các tiền tố [...]
Davi-Ellen Chabner Tiếng Anh chuyên ngành Y 10/e

Davi-Ellen Chabner Tiếng Anh chuyên ngành Y 10/e

Giới thiệu các thuật ngữ chuyên ngành Y trong ngữ cảnh về giải phẫu và sinh lý học, trong sức khỏe và bệnh tật, Davi-Ellen Chabner Ngôn ngữ chuyên ngành Y phiên bản thứ 10 là cuốn sách tham khảo bán chạy hàng đầu trong lĩnh vực này, giúp người đọc đơn giản hóa quá trình học các từ vựng chuyên ngành Y khoa, được xây dựng d [...]
9 / 9 Bài
error: