You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: churchill

Churchill Sổ tay Chẩn đoán Phân biệt Nội-Ngoại khoa 4e

Churchill Sổ tay Chẩn đoán Phân biệt Nội-Ngoại khoa 4e

Thực hiện chẩn đoán chính xác là một trong những khía cạnh quan trọng của đào tạo lâm sàng cho mỗi sinh viên y khoa và các bác sĩ mới ra trường, và học tập dựa trên vấn đề nay đã được sử dụng rộng rãi để tập trung vào các nguyên nhân đằng sau biểu hiện lâm sàng. Phiên bản thứ tư của cuốn sách bán chạy nhất này được đóng g [...]
1 / 1 Bài
error: