You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: Chẩn đoán Hình ảnh

Expertddx: Chẩn đoán hình ảnh phân biệt Bụng và Khung chậu 2e

Expertddx: Chẩn đoán hình ảnh phân biệt Bụng và Khung chậu 2e

Đạt được chẩn đoán phân biệt chính xác, hữu ích về mặt lâm sàng với sự trợ giúp của chuyên gia từ nguồn tài nguyên duy nhất này .ExpertDDx: Bụng và xương chậu chẩn đoán phân biệt hữu ích nhất cho từng vùng của bụng và xương chậu, được nhóm theo vị trí giải phẫu, phát hiện hình ảnh chung, dựa trên chỉ dẫn. Mỗi chẩn đoán phâ [...]
Giới thiệu về phân tích Hình ảnh MRI thần kinh [1e]

Giới thiệu về phân tích Hình ảnh MRI thần kinh [1e]

MRI đã nổi lên như một cách mạnh mẽ để nghiên cứu cấu trúc và chức năng não in-vivo ở cả trạng thái khỏe mạnh và bệnh tật. Trong khi các nhà nghiên cứu mới có thể kêu gọi tư vấn và hỗ trợ để mua lại hình ảnh từ các nhà khai thác, bác sĩ X quang và kỹ thuật viên, thì việc tìm hiểu các nguyên tắc phân tích dữ liệu thần kinh [...]
X quang phổi: Các mô hình và chẩn đoán phân biệt, 7e, Jame Reed

X quang phổi: Các mô hình và chẩn đoán phân biệt, 7e, Jame Reed

Làm sắc nét các kỹ năng của bạn trong giải đoán x-quang ngực bằng nguồn tài nguyên lâm sàng đáng tin cậy này! X quang phổi: Các mô hình và chẩn đoán phân biệt, Phiên bản thứ 7, của Tiến sĩ James Reed, hướng dẫn bạn qua một quá trình suy nghĩ hợp lý, tuần tự để chẩn đoán phân biệt 23 mô hình X quang của các bệnh ngực thôn [...]
Neskovic Siêu âm tim Cấp cứu 2e

Neskovic Siêu âm tim Cấp cứu 2e

Siêu âm tim là kỹ thuật hình ảnh linh hoạt và hiệu quả nhất để đánh giá bệnh nhân mắc các bệnh tim mạch không ổn định. Từ năm 2005, Siêu âm tim cấp cứu đã được công nhận là một công cụ tham khảo chuẩn mực với ý nghĩa đặc biệt đối với giáo dục, đào tạo và báo cáo khoa học. Siêu âm tim cấp cứu bao gồm chủ đề mới và cập nh [...]
Hình ảnh sản khoa: Chẩn đoán &Chăm sóc thai nhi 2e

Hình ảnh sản khoa: Chẩn đoán &Chăm sóc thai nhi 2e

Minh họa phong phú và toàn diện về phạm vi, Hình ảnh sản khoa - Chẩn đoán và chăm sóc thai nhi, Phiên bản 2, cung cấp các hướng dẫn cập nhật, có thẩm quyền cho hơn 200 điều kiện và quy trình sản khoa, giúp bạn luôn đi đầu trong lĩnh vực thay đổi nhanh chóng này. Tài liệu tham khảo được đánh giá cao này bao gồm những tiến b [...]
Siêu âm Chẩn đoán: Bụng và Khung chậu

Siêu âm Chẩn đoán: Bụng và Khung chậu

Diagnostic Ultrasound: Abdomen and Pelvis combines anatomy, diagnosis, and differential diagnosis information specific to the abdomen and pelvis, presenting multiple vantage points to ensure clarity and full comprehension of each topic. This image-rich resource provides examples and insight into the full spectrum of imagin [...]
Rumack Siêu âm Chẩn đoán toàn tập [5e]

Rumack Siêu âm Chẩn đoán toàn tập [5e]

"Diagnostic Ultrasound, edited by Carol M. Rumack, Stephanie R. Wilson, J. William Charboneau, and Deborah Levine, presents a greater wealth of authoritative, up-to-the-minute guidance on the ever-expanding applications of this versatile modality than you'll find in any other single source. Preeminent experts help you reap [...]
Hình ảnh học chẩn đoán và Can thiệp các bệnh lý lồng ngực và mạch máu 2019 – 2020

Hình ảnh học chẩn đoán và Can thiệp các bệnh lý lồng ngực và mạch máu 2019 – 2020

This book focuses on diagnostic and interventional imaging of the chest, breast, heart, and vessels. It consists of a remarkable collection of contributions authored by internationally respected experts, featuring the most recent diagnostic developments and technological advances with a highly didactical approach. The chap [...]
Chẩn đoán Hình ảnh nhập môn 6e [2019]

Chẩn đoán Hình ảnh nhập môn 6e [2019]

Widely known as THE survival guide for radiology residents, fellows, and junior faculty, the "purple book" provides comprehensive, up-to-date coverage of diagnostic imaging in an easy-to-read, bulleted format. Focusing on the core information you need for learning and practice, this portable resource combines the full rang [...]
MRI và CT Hệ thống tim mạch, 3e

MRI và CT Hệ thống tim mạch, 3e

MRI và CT Hệ thống tim mạch, cộng hưởng từ tim mạch máu, sách y học [...]
10 / 10 Bài
error: